Etablering af Datterselskab

Etablering af datterselskab: 

Charlotte Nytoft har gennem 10 år i USA – heraf 8 år hos Eksportrådet / The Trade Council – arbejdet med mere end 150 virksomheder, og hjulpet disse opnå en forståelse for forretningsbetingelserne I USA, og dermed at kunne begå sig succesfuldt på markdet. Charlotte Nytoft har projektledet etableringen af adskillige danske datterselskaber i USA og har etableret veldrevne lokale, amerikanske set-ups. Både ved brug af outsourced services til eksterne leverandører og med virksomhedernes egne medarbejdere.

Etablering i USA er langt mere end blot en kontakt med en god advokat.

Så uanset om der er tale om et repræsentationskontor eller en produktion, så er CNR-Consulting klar til at hjælpe virksomheden gennem processen. Når en virksomhed rækker ud med ønsket om at etablere datterselskab, så er den typiske proces følgende:

En dags-workshop hos virksomheden i Danmark, hvor vi sammen får sat hjørnepælene til det nye datterselskab i USA. Her kommer vi bl.a. omkring følgende punkter:

  • Datterselskabets funktion (er det et krav fra amerikanske kunder; skal datterselskabet bruges i forbindelse med ansøgning om arbejdstilladelse/visa, for en dansk/europæisk medarbejder; eller hvilke andre årsager er, der til ønsket om – og behovet for – etablering af datterselskab).
  • Hvor skal selskabet etableres (i en inkubator, i et konorfællesskab eller i egne produktionslokaler – eller et sted midt imellem)
  • Den amerikanske organisation i dag og i fremtiden (hvem skal arbejde i organisationen og hvordan tænkes det struktureret).
  • Hvilke eksterne samarbejdspartnere omkring driften (service providers) vil virksomheden få behov for.

Charlotte Nytoft går herefter i gang med – i samarbejde med sit netværk af samarbejdspartnere (trusted service provicers) –  at etablere datterselskabet og gøre dette driftsklart. Alt sammen indenfor en tidsramme på 45-60 dage.

 

Ansættelse / udstationering:

Typisk er der i forbindelse med etablering af selskab et behov for ansættelse eller udstationering af medarbejder. En af Charlotte Nytofts kernekompetencer er at sikre, at etableringen sker på en måde, der understøtter virksomhedens ønske om, på et tidspunkt, at kunne udstationere medarbejdere. Det er vigtigt at driften understøtter visa processen.  Charlotte Nytofts netværk består af dygtige immigrationsadvokater, der forstår udfordringerne for mindre danske virksomheder i denne særlige proces.

Endvidere har Charlotte Nytoft være med i rekrutteringsprocessen af lokale, amerikanske medarbejdere til ansættelse i USA og har et samarbejde med dygtige rekrutteringsspecialister. Målet er, at vi i fællesskab sikrer, at den danske virksomhed får et team, der forstår at arbejde i en organisation, der ledes efter danske principper og typisk ledes på en geografisk distance.

 

Etablering af produktion i USA:

USA består af 50 delstater og mere end 3000 regioner (counties). Både delstater og regioner tilbyder en lang række services og incitamenter til udenlandske virksomheder, som påtænker at etablere sig med produktion i USA. Hver delstat, og regionerne indenfor de enkelte delstater, har deres særlige styrkepositioner og strategier, i forhold til at tiltrække udenlandske virksomheder. Men fælles for dem alle er, at de har en stor vifte af tilbud, der har til formål, at hjælpe udenlandske virksomheder godt i gang. Såkaldt ”Foreign Direct Investment”.

Det er primært regionen og de lokale erhvervsfremme-aktører, der beslutter hvilke incitamenter de tilbyder en udenlandsk virksomhed, der ønsker at etablere sig. Hvilke økonomiske incitamenter tilbydes, hvilken assistance ydes i forbindelse med at få de rigtige (produktions)medarbejdere om bord og uddannet til at arbejde for den udenlandske virksomhed, etc. etc.. Det er også på dette niveau at virksomheden forhandler omkring placering i specifikke erhvervsparker eller om der er bygninger, man kan overtage. Så – “don’t leave money on the table” som man vil sige i USA. Kun ved proaktivt at være i dialog med de lokale erhvervsudviklingskontorer, får man som udenlandsk virksomhed adgang til de bedste forudsætninger for opstart af produktion i USA – vel at mærke på det sted, der er mest optimalt for den konkrete virksomhed.

Vi ved det. Det kan virke relativt uoverskueligt. Men den gode nyhed er, at Charlotte Nytoft er kontaktperson for nordiske virksomheder, i netværket Transatlantic Business and Investment Council – TBIC, som er et netværk af mere end 130 af de 3000 regioner i mere end 30 stater. Og disse 130 regioner er alle screenede og har infrastrukturen på plads, til at byde en international virksomhed velkommen. Nogle er endda certificerede i at håndtere “Foreign Direct Investment”.

Du har som dansk virksomhed mulighed for at trække på dette omfattende netværk og arbejde med vores dygtige såkaldte ”site selection specialists”. Vi hjælper dig med at klarlægge netop din virksomheds behov, så du kan række ud og ultimativt udarbejde et udbud, så egnede regioner kan byde ind på opgaven.

På kortet nedenfor kan du se hvor TBIC – og dermed Charlotte Nytoft – er repræsenteret:

Besøg gerne websitet nedenfor, og læs mere om nøglen til succesfuld etablering af produktion i USA:

The TBIC – Your Platform for European FDI

Få kontakt idag: